naar top
Menu
Logo Print

Bever gesignaleerd bij Gent

Opmars naar het Westen
magazine

De bever is vanuit het oosten van Vlaanderen bezig aan een veroveringstocht richting het westen. Duidelijke sporen in de Boven-Scheldevallei in Asper (tussen Gent en Oudenaarde), leidden tot de meest westelijke waarneming in ons land. Het harde bewijs kwam er met een trailcam die bewegend beeld van de bever kon maken. De vallei van Boven-Schelde biedt met de vele oude meanders en een aantal natte meersen een geschikt leefgebied voor de dieren. Volgens een habitatanalyse die werd uitgevoerd door Kristijn Swinnen (Universiteit Antwerpen/Natuurpunt) is er bovendien voldoende geschikt leefgebied in de Scheldemeersen. Ook voor verdere uitbreiding langs de Boven-Schelde liggen de kaarten goed. In het begin van de 20ste eeuw waren er over heel Eurazië naar schatting nog slechts 1.200 bevers over, verspreid over 8 populaties. De eerste Vlaamse bevers komen nu terecht in een voor hen vriendelijke omgeving. De soort is wettelijk beschermd en kent in België geen natuurlijke vijanden. Toch hoeven we niet meteen een overpopulatie te verwachten. Bevers zijn sterk territoriaal: per leefgebied komt dus maximaal maar één beverpaar voor. Jonge dieren worden na twee jaar door de ouders uit het territorium verjaagd en moeten op zoek naar nieuw geschikt leefgebied. Waarnemingen kunnen gemeld worden via www.waarnemingen.be